אלטנה חנין

אחות דיאליזה. ב.א. 2014. התמחות בנפרולוגיה 2015