בלוג - חדשות ועדכונים

זכויות סוציאליות

דע את זכויותיך

לחולה כליות שמורות זכויות סוציאליות מפליגות. אנו, צוות הטיפול ב-ה.ד.ס. מאמינים שהדרכה והכוונה עשויות לעזור לך ולבני משפחתך להסתגל טוב יותר להתמודדות עם המצב החדש.

הקניית ידע והדרכה הינם חלק מובנה בתהליך הקליטה ביחידת הדיאליזה ה.ד.ס. ונועד להבטיח את המעורבות שלך ושל קרוביך בתהליך הטיפול, קבלת החלטות, שיפור ההיענות לטיפול ושביעות הרצון. כהשלמה להדרכה הניתנת ביחידת הדיאליזה אנחנו מגישים לך מידע שיסייע ויתרום להבנה בכל הקשור לזכויותיך, מתוך תקוה כי המידע שלהלן יסייע לך להבין את מצבך הבריאותי ובכך לשפר את איכות חייך וחיי בני משפחתך.

ביטוח לאומי
אחוזי נכות
עם תחילת הטיפול בדיאליזה אתה זכאי לקצבת נכות, מגיל 18 ועד גיל הפרישה, על פי התנאים הבאים:

 • עקב מחלתך צומצם כושרך להשתכר מהעבודה ביותר מ-50%.
 • הינך אישה נשואה שאינה עובדת, ועקב מחלתך אינך מתפקדת במשק הבית.
 • הינך מטופל דיאליזה שאינו עובד ושאינו מקבל פנסיה מוקדמת ממקום עבודתו.

מה צריך לעשות?

להגיש תביעה לקצבת נכות, עד 90 יום מיום הפסקת העבודה או הירידה ביכולת ההשתכרות. מטופל דיאליזה ללא הכנסה זכאי להגיש תביעה מיידית. הזכות לקצבת נכות הינה מגיל 18-67 לגברים, ומגיל 18-62 לנשים.
יש להגיש את התביעה בסניף הביטוח הלאומי, ולצרף לטופסי התביעה אישורים רפואיים ואישור על עבודה וגובה ההכנסה. בהמשך תוזמן לוועדה רפואית שתקבע את זכאותך לקצבה.

קצבת שירותים מיוחדים (שר"מ)

כמטופל דיאליזה הינך זכאי לקצבת שר"מ, בהתאם לתנאי קבלת הקצבה. שיעור הקצבה יקבע בהתאם למצבך הכללי ויכולתך לתפקד במשק הבית, בשיעור שנע בין 50%-150%.

מה צריך לעשות?

יש להגיש את התביעה לקצבת שר"מ במחלקת שר"מ בסניף של הביטוח הלאומי. יש לצרף אישור ממכון הדיאליזה בו אתה מטופל. בהמשך תוזמן לוועדה רפואית שתקבע את זכאותך לקצבה. יתכן שתהיה צפוי לביקור בית של עובדת סוציאלית לבדיקת כושר התפקוד.
הסבה מקצועית או שיקום

כמטופל דיאליזה הינך זכאי לשיקום תעסוקתי במחלקת השיקום של הביטוח הלאומי, על מנת לממש קורסי הסבה מקצועיים והשלמת לימודים במימון המוסד. זאת אם עקב מצבך הרפואי אינך מסוגל לעסוק במקצועך או בעבודה מתאימה אחרת.
גמלת סיעוד (על פי חוק ביטוח סיעוד)
גמלת סיעוד מיועדת לחולה הזקוק לעזרה בפעולות יומיות או למי שזקוק לעזרה במרבית שעות היום, כגון לבישה, אכילה, רחיצה, ניידות בבית והשגחה. גמלת הסיעוד היא גמלת שירות ולא עזרה כספית. באפשרותך לקבל עד מקסימום 18 שעות שבועיות, בהתאם לתנאים הבאים:

אם הינך מעל לגיל הפרישה (גברים מעל גיל 67, נשים מעל גיל 62).

 • אם הינך חולה שנזקק לעזרה במידה רבה, על פי הערכה שתבוצע על ידי נציג הביטוח הלאומי.
 • אם הינך החולה שמתגורר בבית ולא במוסד.
 • אם הינך בעל הכנסה המזכה בגמלה, בהתאם לחוק.
 • אם הינך חולה שמקבל קצבת שירותים מיוחדים (שר"מ) אינך זכאי לקבל גם גמלת סיעוד ויהיה עליך לבחור באחת מבין הגמלאות.

מה צריך לעשות?

למלא טופס תביעה, לצרף את המסמכים הנדרשים ולהגיש לסניף הביטוח הלאומי.

גמלת ניידות או הנחה ברכישת רכב

מטופל דיאליזה הסובל מנכות ברגלים ומוגבל בכושר הליכה עשוי לזכות בפטור מלא או חלקי ממיסים על רכישת רכב (לגברים עד גל 67, ונשים עד גיל 62).

מה צריך לעשות?

להגיש בקשה לוועדה רפואית בלשכת הבריאות המחוזית לשם קביעת זכאות.

מס הכנסה

כמטופל דיאליזה הינך זכאי לקבל פטור מלא ממס הכנסה. אם הינך מוכר כבעל 89.1% נכות באפשרותך לקבל פטור רטרואקטיבי מתשלום מס הכנסה, החל מהתאריך בו החמירה מחלתך.

מה צריך לעשות?

לפנות לפקיד השומה באזור המגורים, למלא טופס בקשה לקבלת פטור ולצרף אישור רפואי על הטיפול בדיאליזה וצילום פרוטוקול הוועדה מביטוח לאומי שבה נקבעו אחוזי הנכות. חולה שאינו מוכר כנכה יצרף מכתבים רפואיים שונים שיש ברשותו. בהמשך תוזמן לוועדה רפואית במסגרת הביטוח הלאומי. את הפטור שתקבל יש להעביר למעביד או לפקיד השומה האזורי.

הרשות המקומית

כמטופל דיאליזה הינך זכאי להנחה בתשלומי ארנונה, עד כ-80% אם אתה מקבל קצבת נכות מלאה, ועד כ-40% אם אינך מקבל קצבת נכות מלאה. לגודל ההכנסה של ך ושל בן/ת זוגך יש השפעה על גודל ההנחה שתתקבל מהרשות.

מה צריך לעשות?
יש להגיש בקשה להנחה במשרדי הרשות המקומית. יש להציג אישור ממכון הדיאליזה בו אתה מטופל, ו/או אישור מביטוח לאומי. להנחות גדולות מ-40% יש להמציא אישור על גובה ההכנסה של שני בני הזוג.

משרד התחבורה

מטופל דיאליזה בעל 100% נכות זכאי לפטורים הבאים עבור רכב פרטי אחד שבבעלותו או בבעלות בן/בת הזוג:

 • פטור מלא מאגרת רישוי שנתית לרכב.
 • פטור מאגרת "העברת בעלות על רכב".
 • זכות לתו נכה (משולש ירוק) לרכב הנכה, ואם אינך בעל הרכב, אז לרכב המסיע אותך.

מה צריך לעשות?

להגיש בקשות לפטור במשרד הרישוי, ביחידה לטיפול במוגבלי ניידות, מרכז עדכון ובקרה, ת.ד. 72, חולון, 58100. יש לצרף לבקשה אישור רפואי ממכון הדיאליזה, צילום רישיון רכב וצילום רישיון נהיגה בתוקף.

בזק
מטופל דיאליזה בעל 100% נכות רפואית לצמיתות זכאי ל:

 • 60 פעימות מונה חודשיות חינם.
 • הנחה של מחצית מדמי אחזקה לקו טלפון אחד על שם הנכה.

מה צריך לעשות?

לשלוח בקשה למשרד העבודה והרווחה, אגף השיקום, תד. 1260, מיקוד 91012, ירושלים. יש לצרף אישור ממכון הדיאליזה בו אתה מטופל. משרד העבודה יעביר לבזק את האישור לזכאות.

קופת חולים

 1. מטופל דיאליזה זכאי להשתתפות של 100% מהוצאות נסיעה באוטובוס או 50% מהוצאות נסיעה במונית או באמבולנס, עבור הנסיעות לטיפולי דיאליזה. נסיעות לביקורת במרפאה אינן כלולות.
 2. על מנת לקבל את ההשתתפות יש לפנות לסניף ולצרף:
  1. אישור על קבלת טיפולי הדיאליזה
  2. אישור חודשי על תאריכי הטיפול
  3. קבלות תשלום למונית או לאמבולנס, או כרטיס נסיעה באוטובוס.
 3. מטופל דיאליזה פטור מתשלום עבור טופס 17.
 4. מטופל דיאליזה זכאי להחזר עבור הוצאות על טיפולי דיאליזה בחו"ל (יש לשמור על קבלות התשלום). יש להתייעץ עם מזכירות סניף הקופת חולים בעניין, מראש.

זכויות נוספות

 • מטופל דיאליזה המקבל קצבת נכות בשיעור 75% ומעלה זכאי לסיוע בשכר דירה או ברכישת דירה מחברה ציבורית. הפנייה נעשית דרך בנק למשכנתאות.
 • מטופל בעל דרגת אי כושר בשיעור 75% זכאי לפטור מתשלומי ביטוח הלאומי. יש לפנות למחלקת הגבייה במשרדי הביטוח הלאומי.
 • מטופל נכה זכאי להנחה בתחבורה ציבורית באישור משרד התחבורה.
 • מטופל נכה בשיעור 75% ומעלה זכאי לפטור מאגרות על פנייה למשרדי הממשלה. הפטור יתקבל עם הצגת אישור מהביטוח לאומי על דרגת הנכות.

  הקבלה ליחידה בעזרת טפסי 17 של כל
  קופות החולים ומשרד הביטחון